Disclaimer:

De informatie op deze website (www.ultimatewarrior.nl) is informatief van karakter. Ondanks de grote zorg die is besteed aan de inhoud, het ontwerp, de samenstelling en de publicatie van deze website kunnen wij van Ultimate Warrior geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of zou kunnen zijn van onvolkomenheid of onjuistheid in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie. Verstrekte informatie op deze website kan periodiek en/of zonder enige aankondiging worden gewijzigd. Stichting Ultimate Warrior is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen en of andere schadelijke componenten door/bij het gebruik van de website.

Gebruik van externe links

Stichting Ultimate Warrior maakt in haar website mogelijk gebruik van een aantal externe links. Deze links staan vermeld als service voor de gebruiker/bezoeker van deze site. In geen geval kan Ultimate Warrior aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud van deze derden pagina’s, privacybescherming op deze websites, diensten die hierop eventueel aangeboden worden en/of voor schade/verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links. Ook voor deze websites geldt dat zonder enige aankondiging aan de gebruiker informatie op deze pagina’s en/of links naar andere externe pagina’s kunnen worden gewijzigd.

Stichting Ultimate Warrior is niet verantwoordelijk voor het verzamelen en/of gebruik maken van persoonlijke gegevens door externe (website) links. Daarnaast wordt geen verantwoordelijkheid gedragen voor het tonen van specifieke advertenties door en op de externe pagina’s.

Fitness disclaimer

Deze website biedt gezondheids-, fitness- en voedingsinformatie en is uitsluitend informatief bedoeld voor educatieve doeleinden/gebruik. Je mag deze informatie niet gebruiken als vervanging voor, en de informatie vervangt ook niet, professioneel medisch advies, diagnoses en/of behandelingen uitgeschreven door medici.

Auteursrechten

Stichting Ultimate Warrior en haar logo’s/beeldmateriaal zijn handelsmerken van Stichting Ultimate Warrior en onder voorbehoud van auteursrechten. Daarnaast zijn alle publicaties op deze website en/of andere (social) kanalen van Stichting Ultimate Warrior, tenzij anders wordt vermeld, intellectuele eigendommen van Stichting Ultimate Warrior

Niet-afdwingbare bepalingen

Als een bepaling op deze website en/of deze disclaimer niet afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving is, is dit niet van invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Redelijkheid

Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze website disclaimer zijn vermeld, redelijk zijn. Als je niet van mening bent dat ze redelijk zijn, kun je deze website niet gebruiken.